Stichting De Korenschoof

Doelstelling

Stichting De Korenschoof is een privé-initiatief, opgericht om financiële ondersteuning te bieden aan projecten in derde wereldlanden of ontwikkelingslanden, op het gebied van gezondheid en educatie voor onderbedeelde kinderen.

Hierbij kan gedacht worden aan investeringen in onder andere medische hulpmiddelen en/of behandelingen en het bevorderen van onderwijs. 

De stichting ontvangt haar giften via jaarlijkse bijdragen, donaties, liefdadigheidsevenementen, nalatenschappen en gesponsorde evenementen.

 

Alle giften die wij ontvangen, worden puur gebruikt voor de projecten zelf en niet aan bijkomende kosten voor de Stichting zelf.


Om te voorkomen dat een relatief kleine bijdrage opgaat in een groot geheel, heeft Stichting De Korenschoof de voorkeur om een investering te doen in een duidelijk aspect van een (deel) project. Het effect van de bijdrage dient op een of andere wijze herkenbaar of zichtbaar te zijn.