Het bestuur

Het bestuur van Stichting de Korenschoof wordt gevoerd door:

 

Dhr. E.Verkerk - Voorzitter em penningmeester

Mw E. de Bruin - Secretaris

Mw M.N. Lodder - Bestuurslid en Ambassadrice

Werkwijze

Het bestuur van Stichting De Korenschoof vergadert tweemaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang van de huidige projecten besproken.

 

Tevens worden nieuw geïdentificeerde projectaanvragen behandeld.

 

Deze aanvragen dienen te bevatten:

 

  • Een brief met uitgebreide informatie betreffende het project;
  • Een gespecificeerde begroting;
  • Een controlemechanisme om de verstrekte gelden te traceren omtrent de besteding van deze gelden;
  • Informatie over eventueel van elders verkregen hulp;
  • Onderzoeksresultaten naar de mogelijkheid om financiële bijdragen te krijgen van de overheid, c.q. andere instellingen;
  • Looptijd van het project.

 

Beloningsbeleid voor bestuurders: De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting behalve pure voldoening.