ANBI nummer

Fiscaal voordelig geven : Stichting de Korenschoof is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-erkende stichting is vrijgesteld van het betalen van successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen. Bedrijven en particulieren kunnen giften aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

 

RSIN nummer: 8203.68.829

Meer informatie over het ANBI nummer kunt u lezen op de site van de belastingdienst