De Korenschoof Projecten:

Uitbreiding school Likhu, Nepal en renovatie van zeven scholen in het Gorkha gebied in Nepal.

Doel van het projecten

Het doel van Stichting De Korenschoof is dit projecten zoveel mogelijk te steunen, zodat wij voor de stichting RMIS, de Wilde Ganzen en met de gemeenschap van Likhu kunnen zorgen voor nieuwe klaslokalen en een volwaardige school, waardoor ook kinderen van arme ouders hun eindexamen kunnen halen en meer kansen krijgen in het leven.

Fact File:
Aantal studenten: Likhu 700/Gorkha 4000
Aantal leraren nu: 9 (wordt 13 na verbouwing)
Aantal klas lokalen: Likhu 14/Gorkha 44

De randvoorwaarden

Om een overheidsschool te steunen is natuurlijk allereerst toewijding van het schoolbestuur en de toestemming van de Nepalese overheid nodig. Het District Education Office in de districtshoofdstad van Nuwakot heeft al toestemming gegeven voor de ver/nieuwbouw van de school in Likhu en het uitbouwen van de school met extra lesjaren.

Likhu; De plan

Het streven is een gebouw te bouwen van twee verdiepingen met veertien lokalen, aardbevingbestendig en met goede sanitaire voorzieningen. Het schoolbestuur heeft tekeningen en een kostenraming laten maken. Twee oude gebouwen worden afgebroken om ruimte te maken voor de speelplaats. Drie bestaande lokalen worden in het nieuwe gebouw geïntegreerd. In deze lokalen wordt al les gegeven, maar ze zijn bepaald niet af.

In de begroting hoeft ook minder geld dan gebruikelijk gebudgetteerd te worden voor hout en arbeidsloon. De inwoners van Likhu hebben tijdens een dorpsberaad aangegeven zelf hout (van eigen land) ter beschikking te willen stellen voor kozijnen. Ook willen ze onbezoldigd meewerken bij de bouw.

Door de aardbeving van april 2015 werd het dorp Likhu grotendeels verwoest. De school die was gebouwd was solide en aardbevingsbestendig en bleef daardoor ongeschonden staan, maar van  de overheidsschool bleef slechts een puinhoop over. Om het leven van de meer dan 700 scholieren zo snel als mogelijk te normaliseren en hen weer bij elkaar te brengen om traumatische  herinneringen aan de aardbevingen te kunnen delen, zijn de Nepalese en Nederlandse organisatie snel te werk gegaan. De overheid was toen nog niet in staat om met hulp bij te springen. Er werden noodlokalen opgezet, en er werd voor dagelijkse maaltijden en kleding gezorgd. Daardoor hebben de leerlingen slechts  35 dagen  schoolverzuim gehad. Tijdens de fase van onderwijs in de geïmproviseerde lokalen zijn ouders en leraren zorgvuldig begeleid om de gevolgen van de shock te kunnen verwerken. De  herbouw van de ingestorte school werd ondertussen met grote inzet uitgevoerd. De aanvankelijke tekorten aan bouwmaterialen, die door de blokkades aan de grens met India ontstonden, het regenseizoen en de enorme nood van de mensen die voor hulp een beroep deden op de Nepalese  partner, hebben wel tot gevolg gehad dat er tijd is verloren en dat de prijzen van bouwmaterialen sterk zijn gestegen. Er wordt in juni 2017 een derde en laatste termijn van het aangevraagde bedrag overgemaakt. Dat bedrag zal niet toereikend zijn om de afbouw te kunnen voltooien. Wilde Ganzen en de Nederlandse stichtingen  zullen trachten het nog resterende tekort op de begroting zo snel mogelijk te dekken.

Gorkha; De plan

In het gebied Gorkha in Nepal zijn 7 school gebouwen gebouwd met watervoorzieningen en toiletten. Wij steunen de renovatie van deze scholen in het Gorkha district. De renovatie van de lokalen van zeven scholen wordt aangepakt zodat deze aardbevingsbestendig zijn. De scholen die worden gerenoveerd zijn: 
 
Shree Shaila Putri Higher Secondary School in Deurali, 504 leerlingen, renovatie 8 klaslokalen, € 46.000,00 Shree Thalibari School in Pandrung, 256 leerlingen, renovatie 8 klaslokalen, € 30.000,00 ShreeBageswori  LowerSecondary School,  Amale, 281 leerlingen, renovatie 9 klaslokalen, € 22.500,00 Shree Mandali Primary School, Baluwa, 125 leerlingen, renovatie 7 klaslokalen, € 15.500,00  Shree Antar Jyoti Secondary Schoo in-Takukot, 436 leerlingen, renovatie 4  klaslokalen, € 26.600,00 Balkauri Lower Secondary School, Swara in Ratmate, 230 leerlingen, renovatie  3 klaslokalen  € 13.500,00 Akala Primary school, Swara in Sulikot ,150 leerlingen renovatie  5 klaslokalen gebouwd,  € 22.500,00

 

Helaas zijn veel van deze schoolgebouwen verwoest door de 2015 aardbeving voordat deze aardbeving bestendig waren gemaakt. Deze zijn dankzij, onder andere, onze bijdrage en steun weer opgebouwd. Zie 'laatste nieuws'.