Bestuursverslag

 

In 2016 heeft  de stichting 540,- euro aan donaties ontvangen het saldo van de rentebaten en lasten was 2.187,- Euro waardoor de stichting op een negatief resultaat van 1647,- euro uitkwam

 

Het bestuur volgt met interesse het project te Nepal en beraad zich op nieuwe giften uit eerder geculmuleerd kapitaal

jaarrekening 2016 Stichting de Korenscho
Adobe Acrobat Document 219.8 KB