Bestuursverslag

 

In 2017 heeft  de stichting 3700,- euro aan donaties ontvangen.

 

Het bestuur onderzoekt nieuwe projecten en kanalen voor fondsenwerving.