Bestuursverslag

 

In 2019 heeft  de stichting 4046,- euro aan donaties ontvangen.

 

Het bestuur onderzoekt nieuwe projecten en kanalen voor fondsenwerving.