Bestuursverslag

 

In 2018 heeft  de stichting 4524,- euro aan donaties ontvangen.  Na aftrek van kosten en saldering van rentebaten/lasten kwam de stichting uit op een resultaat van 5133,- euro.

 

Het bestuur orienteert zich op nieuwe projecten en mogelijkheden tot fondsenwerving.

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018 Stichting De Korenscho
Adobe Acrobat Document 322.2 KB